• Information om vandværket

    Egebæk Hviding Vandværk fører løbende kontrol med både kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer og af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugeren for at sikre den bedst mulige kvalitet.

    Læs mere
  • Pas på vores grundvand

    Klimadebatten er på alles læber og i den forbindelse vil vi gerne slå et slag for vores grundvand. I danmark har vi noget af det reneste grundvand i verden, men vi skal passe på det. Få gode råd til hvordan du mindsker dit vandforbrug.

    læs mere

Vandværket blev etableret 1938 med første boring

 

 

Selskabet, der er stiftet den ­­­­­­­­­­­5. maj 1938, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Egebæk-Hviding Vandværk a.m.b.a

Vandværket har gennem årene udviklet sig til et fuldt moderne vand- værk, med 680 andelshavere, og der er to rå vands boringer i drift. Så vi vil kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet og leverings sikkerhed.

 

Vi har nu fået oprettet selvopslag på LER Her   Ledningsportal.dk

 

Her er det muligt at slå op hvis man entreprenør og skal skal udføre gravearbejde indenfor vort forsyningsområde. Der skal gøres opmærksom på der vil blive opkrævet et gebyr på kr. 100.00 plus moms. for hvert opslag der foretages og udskrives.

Hvis man som forbruger har lyst til at se området kan det gøres gratis her dog uden nogen form for funktionalitet ud over at se området.

 

 Forsyningsområde Webportal

 Læs Årlig Information/Nyhedsbrev

 Persondatapolitik

 Beredskabsplan for Forurening/Virus

Manual-Flowiq 2200.pdf

Så meget vand indvinder vi årligt

Vandværket udpumper ca. 137.000 m3 årligt til 682 ejendomme/andelshavere svarende til ca.1100 forbrugere.

 

Her henter vi dit vand

Vandværket har 2 boringer, som er placeret Lille Mosevej 6 6760 Ribe Alt vandet pumpes op fra disse boringer, som har en dybde på cirka 130 - 170 m

 

Denne forbrugerinformation er lovpligtig efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kapitel 8).