Aflæsning af Vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket aflæser 1 gang årligt automatisk 30 november eller 1 december,